Dịch vụ triển khai

Bạn muốn nâng cấp hệ thống
nhưng không có người phụ trách?

Đội ngũ NTC sẽ hỗ trợ bạn giải quyết mọi vấn đề về triển khai

 

Hoặc gọi
0969 999 199

Hãy chọn những hạng mục bạn yêu cầu để dự toán chi phí:

Dịch vụ triển khai

5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
10,000,000đ

Dịch vụ Migration

11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ

Tư vấn Giải pháp

Hand on Services

2,000,000đ
2,000,000đ
2,000,000đ
2,000,000đ
2,000,000đ
2,000,000đ© 2016 NTC Cloud. All rights reserved.