PRIVATE CLOUD - IBM Lenovo

Gói giải pháp IBM Lenovo Private Cloud dùng giao diện kết nối 1Gbps

IBM Lenovo - Virtual Node

from
VNĐ 12,5 Tr / tháng

 • Số node : 1 node
 • Network Controller: 2-port SFP+ 10GE
 • CPU: 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4 
 • Supports up to two Intel® 64-bit Xeon® processor(s)
 • RAM: 192GB (6 x 32GB)  Samsung DDR4-2133
 • HDD: 8 x 480GB Intel® SSD 2.5in”SATA 6Gb/s
 • 8/16 bay(2.5′) hot-swap SAS/SATA/SSD
 • Raid Controller: ServeRAID M1215 SAS/SATA
 • Hypervisor : VMware vSphere Ent Plus & vCenter Std
 • Hosting: MIỄN PHÍ
 • (*) Chưa bao gồm chi phí băng thông

TƯ VẤN THÊM

IBM Lenovo Private Cloud : 3Node + 1 SAN + 1 SW

from
VNĐ 29,5 Tr / tháng

 • Số node : 3 node
 • Network Controller: 2-port SFP+ 10GE
 • CPU: 2 x Haswell 6C E5-2620V3 2.4G  
 • Supports up to two Intel® 64-bit Xeon® processor(s)
 • RAM: 128GB (4 x 32GB)  DDR4-2133Mhz
 • HDD: 2 x 120GB Intel® SSD 2.5in”SATA 6Gb/s
 • RAID Controller: ServeRAID M1215 SAS/SATA
 • Standard: 8/16 bay(2.5′) hot-swap SAS/SATA/SSD
 • SAN Server: 2 x 240GB Intel® SSD, 2.5in”SATA 6Gb/s
 • 16 x Seagate 2.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM
 • SWITCH: HP 5130-24G-4SFP
 • Hypervisor : VMware vSphere Ent Plus & vCenter Std
 • Hosting: MIỄN PHÍ
 • (*) Chưa bao gồm chi phí băng thông

TƯ VẤN THÊM

IBM Lenovo Private Cloud : 5Node + 1 SAN + 1 SW

from
VNĐ 45,5 Tr / tháng

 • Số node : 5 node
 • Network Controller: 2-port SFP+ 10GE
 • CPU: 2 x Haswell 6C E5-2620V3 2.4G  
 • Supports up to two Intel® 64-bit Xeon® processor(s)
 • RAM: 128GB (4 x 32GB)  DDR4-2133Mhz
 • HDD: 2 x 120GB Intel® SSD 2.5in”SATA 6Gb/s
 • RAID Controller: ServeRAID M1215 SAS/SATA
 • Standard: 8/16 bay(2.5′) hot-swap SAS/SATA/SSD
 • SAN Server: 2 x 240GB Intel® SSD, 2.5in”SATA 6Gb/s
 • 16 x Seagate 2.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM
 • SWITCH: HP 5130-24G-4SFP
 • Hypervisor : VMware vSphere Ent Plus & vCenter Std
 • Hosting: MIỄN PHÍ
 • (*) Chưa bao gồm chi phí băng thông

TƯ VẤN THÊM

PRIVATE CLOUD - IBM Lenovo

Gói giải pháp IBM Lenovo Private Cloud dùng giao diện kết nối 10Gbps

IBM Lenovo - Virtual Node

from
VNĐ 12,5 Tr / tháng

 • Số node : 1 node
 • Network Controller: 2-port SFP+ 10GE
 • CPU: 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2650 v4 
 • Supports up to two Intel® 64-bit Xeon® processor(s)
 • RAM: 192GB (6 x 32GB)  DDR4-2133Mhz
 • HDD: 8 x 480GB Intel® SSD 2.5in”SATA 6Gb/s
 • 8/16 bay(2.5′) hot-swap SAS/SATA/SSD
 • Raid Controller: ServeRAID M1215 SAS/SATA
 • Hypervisor : VMware vSphere Ent Plus & vCenter Std
 • Hosting: MIỄN PHÍ
 • (*) Chưa bao gồm chi phí băng thông

TƯ VẤN THÊM

IBM Lenovo Private Cloud : 3Node + 1 SAN + 1 SW

from
VNĐ 31,5 Tr / tháng

 • Số node : 3 node
 • Network Controller: 22-port SFP+ 10GE
 • CPU: 2 x Haswell 6C E5-2620V3 2.4G  
 • Supports up to two Intel® 64-bit Xeon® processor(s)
 • RAM: 128GB (4 x 32GB)  DDR4-2133Mhz
 • HDD: 2 x 120GB Intel® SSD 2.5in”SATA 6Gb/s
 • RAID Controller: ServeRAID M1215 SAS/SATA
 • Standard: 8/16 bay(2.5′) hot-swap SAS/SATA/SSD
 • SAN Server: 2 x 240GB Intel® SSD, 2.5in”SATA 6Gb/s
 • 16 x Seagate 2.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM
 • SWITCH: HP 5130-24G-4SFP
 • Hypervisor : VMware vSphere Ent Plus & vCenter Std
 • Hosting: MIỄN PHÍ
 • (*) Chưa bao gồm chi phí băng thông

TƯ VẤN THÊM

IBM Lenovo Private Cloud : 5Node + 1 SAN + 1 SW

from
VNĐ 46,5 Tr / tháng

 • Số node : 5 node
 • Network Controller: 2 x 2-port SFP+ 10GE
 • CPU: 2 x Haswell 6C E5-2620V3 2.4G  
 • Supports up to two Intel® 64-bit Xeon® processor(s)
 • RAM: 128GB (4 x 32GB)  DDR4-2133Mhz
 • HDD: 2 x 120GB Intel® SSD 2.5in”SATA 6Gb/s
 • RAID Controller: ServeRAID M1215 SAS/SATA
 • Standard: 8/16 bay(2.5′) hot-swap SAS/SATA/SSD
 • SAN Server: 2 x 240GB Intel® SSD, 2.5in”SATA 6Gb/s
 • 16 x Seagate 2.5″ 900GB SAS 6Gb/s 10K RPM
 • SWITCH: HP 5130-24G-4SFP
 • Hypervisor : VMware vSphere Ent Plus & vCenter Std
 • Hosting: MIỄN PHÍ
 • (*) Chưa bao gồm chi phí băng thông

TƯ VẤN THÊM

© 2016 NTC Cloud. All rights reserved.