VIRTUAL NODE

Chúng tôi có 4 cấu hình cho bạn lựa chọn

SUPERMICRO - Virtual Node

from
6,750,000 VNĐ / tháng

 • Số node : 1 node
 • CPU: 20 – 40 vCores
 • RAM: 64GB – 128GB
 • Storage (HP MSA 2040 SAN): 2TB
 • Hypervisor : VMware
 • Chỗ đặt và băng thông: MIỄN PHÍ

Liên Hệ

HPE DL380 G9- Virtual Node

from
7,900,000 VNĐ / tháng

 • Số node : 1 node
 • CPU: 20 – 40 vCores
 • RAM: 64GB – 128GB
 • Storage (HP MSA 2040 SAN): 2TB
 • Hypervisor : VMware
 • Chỗ đặt và băng thông: MIỄN PHÍ

Liên Hệ

DELL R430 - Virtual Node

from
7,850,000 VNĐ / tháng

 • Số node : 1 node
 • CPU: 20 – 40 vCores
 • RAM: 64GB – 128GB
 • Storage (HP MSA 2040 SAN): 2TB
 • Hypervisor : VMware
 • Chỗ đặt và băng thông: MIỄN PHÍ

Liên Hệ

IBM x3650 M5 - Virtual Node

from
8,150,000 VNĐ / tháng

 • Số node : 1 node
 • CPU: 20 – 40 vCores
 • RAM: 64GB – 128GB
 • Storage (HP MSA 2040 SAN): 2TB
 • Hypervisor : VMware
 • Chỗ đặt và băng thông: MIỄN PHÍ

Liên Hệ

© 2016 NTC Cloud. All rights reserved.